نمایش 1-3 از 3 نتیجه

اصول تصویربرداری از ناحیه سرکپی

(0 بررسی)
0
student
0
1,500,000.00 ﷼

اصول تصویربرداری از ناحیه سر(جمجمه،فک و دندان) و تفسیر آن در دام های کوچک با تدریس استاد دکتر عباس وشکینی

1,500,000.00 ﷼

اصول تصویربرداری از ناحیه سرکپی

(0 بررسی)
1
student
0
1,500,000.00 ﷼

اصول تصویربرداری از ناحیه سر(جمجمه،فک و دندان) و تفسیر آن در دام های کوچک با تدریس استاد دکتر عباس وشکینی

1,500,000.00 ﷼

اصول تصویربرداری از ناحیه سر

(0 بررسی)
0
student
0
1,500,000.00 ﷼

اصول تصویربرداری از ناحیه سر(جمجمه،فک و دندان) و تفسیر آن در دام های کوچک با تدریس استاد دکتر عباس وشکینی

1,500,000.00 ﷼